Increase font-size  Restore font-size  Decrease font-size  Print

 

NIEUW BINNEN DE OPLEIDING:
MODULE REPARATIETECHNIEKEN
Ook voor ex-cursisten.   INFO > zie onderaan deze pagina


Bericht aan kandidaat-cursisten die zich reeds aangemeld hebben voor de opleiding: replica watches
Voor een vlotte communicatie is het onontbeerlijk dat wij over nog werkbare mailadressen beschikken.
Indien jouw adres veranderd is NA uw aanmelding gelieve dan DRINGEND uw nieuw adres te mailen naar
cursisten@cmbpuurs.be

 


De opleiding 'muziekinstrumentenbouw

Het Cmb huisvest en ondersteunt de opleiding 'muziekinstrumentenbouw'
van zijn onderwijspartner CVO - Rivierenland (Centrum voor Volwassenenonderwijs).

Door de kwaliteit van de opleiding en de veelheid aan instrumenten die worden aangeboden
bekleedt ons centrum een unieke positie binnen Europa.

De lesgevers zijn allen professionele bouwers met een eigen praktijk.
Ze brengen hun kennis en ervaring mee naar de ateliers en de werkbank van iedere cursist.

Heel het gamma strijkinstrumenten, historische klavieren, gitaren en luiten komen aan bod.

Onze ateliers worden bevolkt door een zeer heterogene groep cursisten met een mix aan
leeftijden, nationaliteiten, achtergronden, en allen met dezelfde passie... instrumenten tot leven brengen.

 

Meer info, zie subrubrieken :
Goed om weten / Ateliers per instrument / Leraars / Uurrooster van de cursussen / Modulair systeem /
Schema  van de modules / Prijzen / Aanmelden en inschrijven / Kalender / Examenreglement en beoordelingscriteria


BELANGRIJK BERICHT
De beschikbare accomodatie om cursisten te huisvesten is helaas beperkt.
De vraag is veel groter dan het aanbod. Hierdoor kan er per schooljaar slechts een klein procent van de kandidaat-cursisten starten.
Daarom werken we met een aanmeldingslijst.
Mensen die de opleiding willen volgen en ingetekend hebben op de aanmeldingslijst krijgen bericht (op het einde van een schooljaar) of er voor hen al dan niet plaats zal zijn in het daarop volgende schooljaar.
Regelmatig krijgen we vragen als: " Zal ik erbij zijn volgend schooljaar ? " / " De hoeveelste sta ik op de wachtlijst? " / Wanneer krijg ik nieuws ? " /" In welk schooljaar kan ik dan beginnen ? "  enz...
Het is voor ons zeer moeilijk en zelfs onmogelijk om deze vragen te beantwoorden en een betrouwbare prognose te geven . Cursisten die reeds les volgen hebben immers voorrang, en we weten pas op het einde van een schooljaar of deze mensen al dan niet geslaagd zijn en of ze terugkomen voor het daaropvolgend schooljaar... / We weten ook niet of mensen die uitgenodigd worden om zich in te schrijven ( omdat er voor hen plaats vrijkomt ), zich ook effectief zullen inschrijven ?!  Sommigen hebben  ondertussen andere plannen of zijn niet meer in de mogelijkheid van ... , enz. We weten dus niet hoe snel of hoe traag iemand naar boven op de lijst zal schuiven.
We doen ons uiterste best om de aanvragen zo vlot mogelijk te verwerken.
Desondanks moeten sommigen één tot meerdere jaren wachten alvorens te kunnen starten.
Onze excuses daarvoor en bedankt voor uw geduld... !
R E P A R A T I E T E C H N I E K E N.  Nieuw vanaf september 2013

Het CVO/Cmb start een bijkomende module 'REPARATIETECHNIEKEN' voor gevorderde en/of afgestudeerde (ex)cursisten. Deze module wordt elk jaar ingericht afwisselend voor Tokkelinstrumenten en voor Strijkinstrumenten .
We starten in het schooljaar 2013/2014 met Tokkel, het jaar daarop (2014/2015) met Strijk, dan weer Tokkel, enz

Leertrajecten
De cursus REPARATIETECHNIEKEN/TOKKEL is enkel toegankelijk nadat cursisten geslaagd zijn in minstens één volledig leertraject Tokkelinstrumentenbouw (hetzij Klassiek, Steelstring, Archtop of Luit).
De cursus REPARATIETECHNIEKEN/STRIJK is enkel toegankelijk nadat cursisten geslaagd zijn in minstens één volledig leertraject Strijkinstrumentenbouw (hetzij Viool, Gamba of Historische Strijkinstrumentenbouw).

Info over de leertrajecten zie deze link.

Certificaat
Slagen in de cursus REPARATIETECHNIEKEN/TOKKEL geeft het eindcertificaat Tokkelinstrumentenbouwer/hersteller.
Slagen in de cursus REPARATIETECHNIEKEN/STRIJK geeft het eindcertificaat Strijkinstrumentenbouwer/hersteller

Inschrijvingsgeld
Het inschrijvingsgeld voor CVO bedraagd €180. De ledenbijdrage voor het Cmb bedraagt €130. Totaal €310.
(Voor wie deze module zou combineren met andere modulles: zie deze pagina)

Meer info: cursisten@cmbpuurs.beNL  FR  EN  DE  IT  ES
Laatst aangepast op: 26/12/2017 © Cmb Puurs - Belgium

 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)