Increase font-size  Restore font-size  Decrease font-size  Print

Cmb Nieuwsbrief/Newsletter/LGR 

Nieuwsbrief /  English newsletter, see below


Leonardo Guitar Research Project op dreefBeste cursisten en Cmb-leden,

langs deze weg houden we je graag op de hoogte van de stand van zaken van ons Europees Leonardo Guitar
Research Project. Met dat project willen wij (Cmb en CVO), samen met onze partners Ikata (Finse ambachts-school),
Rémi Petiteau (Frans gitaarbouwer) en Markjan Vermeer (Nederlands gitaarbouwer), aantonen dat je
even goed klinkende en even mooi uitziende klassieke en steel-string gitaren kunt maken met niet-tropische,
duurzame houtsoorten.

De gitaren: getest en tentoongesteld
Tegen eind februari 2014 moeten alle projectgitaren (bij ons en in Finland) afgewerkt zijn.
Alles samen zouden dat er ruim 30 zijn. De projectgitaren worden dan aan uitvoerige testen onderworpen
(speel-, luister- en akoestische testen) en tentoongesteld (en voorgesteld) op het Cordefactum Festival
(Hingene, 29 mei tot 1 juni 2014) en op het Tampere Guitar Festival (Finland, 6 en 7 juni 2014).

Workshop Finland: deelnemers gezocht
Van maandag 17 t/m vrijdag 21 februari 2014 vindt er in het kader van ons Leonardo-project nog een
workshopweek plaats in Finland (vertrek op maandag, drie dagen ter plaatse, terug op vrijdag). Op het
programma staat onder meer het  volgende:
o    ontmoeting met en lezing door gitaarbouwer Juha Ruonkangas
o    workshop gitaar pickups  maken
o    workshop laktechnieken met spuitpistool en sunburst
o    workshop freesmalen maken
Alle (gitaar)cursisten van Cmb/CVO kunnen zich hiervoor inschrijven (al krijgen de deelnemers aan het
Leonardo-project wel voorrang). Er zijn 8 plaatsen. Interesse: stuur voor 5 december een mail naar
kristof.meeus@cmbpuurs.be.
 
Communicatie: nationaal én internationaal

Zodra de resultaten van alle gitaartesten bekend en verwerkt zijn, zullen we daarover breed communiceren
(nationaal én internationaal). Niet alleen naar de media maar ook naar gitaarbouwers, houthandelaars, gitaristen,
organisatoren van gitaarbeurzen of milieuorganisaties. We gaan lezingen uitwerken rond ons project, en
gitaristen zoeken die als Leonardo-ambassadeur projectgitaren mee op tournee willen nemen.

Vervolgtraject: onderzoek en netwerk
Nog vooraleer we over de eigenlijke resultaten van onze projectgitaren beschikken, hebben al onze internationale
projectpartners zich al geëngageerd voor een vervolgtraject. Daarin willen we enerzijds het onderzoek naar
gitaarbouw met niet-tropische houtsoorten voortzetten maar anderzijds ook een netwerk uitbouwen rond
dergelijke duurzame bouwpraktijk (om via zo’n netwerk o.m. ervaringen ter zake uit te wisselen).
De voorbereidingen voor zo’n vervolgtraject zijn al aan de gang.

Vrijwilligers: meld u!

Het Leonardo Guitar Research Project wordt binnen het Cmb en het CVO al gedragen door heel wat mensen.
Toch zijn we nog op zoek naar een aantal vrijwilligers (dat hoeven niet noodzakelijk projectdeelnemers te zijn)
die ons de komende weken of maanden een handje willen toesteken. Dat kan op veel vlakken: onder meer bij
de voorbereiding van onze communicatie maar ook bij het (in een later stadium) verspreiden van onze
projectresultaten. Alle helpende handen zijn welkom, voor administratieve of logistieke opdrachten.
Graag een seintje via peter.de.rop@cmbpuurs.be indien je interesse hebt. Onze dank zal groot zijn!

Meer info over het Leonardo Guitar Research Project:
www.leonardo-guitar-research.com

 


ENGLISH

Leonardo Guitar Research Project Update


Dear Cmb students and teachers,

We would like to inform you of the latest status of our European Leonardo Guitar Research Project.
We (Cmb and CVO) are working this project in partnership with a Finnish Guitar School (Ikata) and two
renowned guitar makers: Remi Petiteau (France) and Markjan Vermeer (Netherlands). We aim to demonstrate
that great sounding and beautiful looking classical and steel-stringed guitars can be made using sustainable,
non-tropical woods.

The Guitars: Testing and Exhibition

All project guitars (Belgian and Finnish) are on track for completion by end February 2014. In total we are making
around 30 guitars. These guitars will then be assessed for sound quality, playability and
aesthetics, versus comparable tropical wood guitars. We will also present and exhibit these guitars at the Cordefactum Festival
(Hingene, May 29 till June 1, 2014) and Tampere Guitar Festival (Finland, 6 and 7 June, 2014)

Workshop Finland: Participants required

From Monday Feb. 17 till Friday Feb. 21 we will hold a Leonardo Guitar Workshop in Finland
(Departure Monday, 3 days workshop, return Friday). The workshop agenda will include:
-    A lecture and visit to the production facilities of guitar maker Juha Ruonkangas
-    A workshop on how to make guitar pickups
-    A workshop on lacquering techniques using a spray gun, and achieving a sunburst finish
-    A workshop on making templates and vacuum glueing.
All guitar students from Cmb/CVO are eligible to attend the workshop. There are 8 places. If you are
interested to join (flights and accommodation will be paid from the project budget), then please send an
email to kristof.meeus@cmbpuurs.be..

Communication: National and International
Once the results of the guitar tests are evaluated, we will make them publicly available. We will communicate
via national and international media and via publications in the specialist guitar press. We will make the findings
available to guitar builders, wood suppliers, musicians, organizers of guitar fairs and environmental organizations
etc. We also plan to develop a lecture/roadshow of the project, and also look for well known guitarists who would
like to become ‘Leonardo Ambassadors’ and play the guitars on tour.

Follow-up Activities: Research and Network
Even before we get the results of our current research, all our project partners have committed to work with us
further on the next phase. Preparations for this next phase are already underway, and funding will be requested
in early 2014. The next phase will cover both additional research on the use of non-tropical woods in guitar making,
and also the creation of a broad Network of people interested in using sustainable non-tropical woods in guitars
and who wish to share and exchange experiences, or contribute to future research.

Volunteers; Join now
Many people within the Cmb/CVO are working on the Leonardo Guitar Research Project, nevertheless we still need
more volunteers to lend a hand over the coming months. You do not need to be a current project participant.
We are looking for people who would be interested to help in our project communication and (at a later stage)
to help disseminate the project results and findings. We also have need for help on administrative and logistical
tasks. If you are interested to help, please send an email to peter.de.rop@cmbpuurs.be. We will be very grateful.


For more info over the Leonardo Guitar Research Project visit:
www.leonardo-guitar-research.com
 


U ontvangt dit bericht omdat u ingeschreven bent op onze nieuwsbrief lijst. Wenst U verder geen Cmb-nieuws meer te ontvangen, klik dan hier, en verstuur het automatisch aangemaakte bericht. Dank U.
[ Back ]

NL  FR  EN  DE  IT  ES
Laatst aangepast op: 03/12/2013 © Cmb Puurs - Belgium

 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)