Increase font-size  Restore font-size  Decrease font-size  Print

Nieuwsbrief Cmb/LGRP Okt14


 


Driemaandelijkse nieuwsbrief
Oktober 2014

ENGLISH NEWSLETTER, SEE BELOW

Hallo,

Dit is de eerste editie van een driemaandelijkse nieuwsbrief van het nieuwe Leonardo Guitar Research Project.
Met deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de evolutie van dit Europees samenwerkingsproject.

Achtergrond

De meeste akoestische gitaren die vandaag worden bespeeld en gemaakt, zijn gebouwd met tropisch hout
voor de rug, de zijkanten, de nek, de brug en de toets. Dat hout is populair wegens bewezen klankkwaliteit
en uitzicht. De toenemende vraag naar tropische houtsoorten op de wereldmarkt heeft echter geleid tot
illegale houtkap en uiteindelijk tot de vernietiging van delen van het regenwoud. De gevolgen voor de
inwoners van die gebieden, voor de plaatselijke ecosystemen maar ook voor het wereldwijde klimaat zijn
niet te overzien.

Heel wat gitaarbouwers en andere luthiers zijn zich bewust van het probleem. Grotere gitaarfabrikanten
hebben zich tot nu toe vooral beziggehouden met duurzaam bosbeheer in functie van een blijvende
bevoorrading van hun ‘geliefde’ en gebruikelijke tropische houtsoorten. In de zoektocht naar duurzame
lokale alternatieven voor tropisch hout in de gitaarbouw zijn echter nog waar weinig inspanningen
geleverd. Westerse gitaarbouwers blijven terugvallen op tropische houtsoorten zoals palissander, mahonie
en ebbenhout omdat, in hun hoofd althans, tropisch hout garant staat voor een uitstekende klankkwaliteit.
Dat proberen te veranderen, is een van de doelstellingen van het Leonardo Guitar Research Project (LGRP).

Het LGRP is een non-profit partnerschap dat oorspronkelijk (de voorbije twee jaar) bestond uit ons eigen
Centrum voor Muziekinstrumentenbouw (Cmb) vzw, de gitaarbouwafdelingen van twee scholen
voor beroepsopleiding (onze eigen school – van CVO Rivierenland, onderwijspartner van het Cmb – en de Ikata
Arts and Crafts School uit Finland) én twee zelfstandige gitaarbouwers (uit Frankrijk en Nederland).
Binnen dit partnerschap hebben we van september 2011 tot en met juni dit jaar geëxperimenteerd met
het gebruik van duurzaam, niet-tropisch hout voor de bouw van klassieke en steelstringgitaren. Het project
werd gesubsidieerd door het onderwijsprogramma van de Europese Commissie (Leonardo da Vinci
genaamd, vandaar ook de naam van ons project).

Door aan te tonen dat met lokaal, duurzaam, niet-tropisch hout even goed klinkende en even mooi
uitziende gitaren kunnen worden gebouwd, hoopt het LGRP-team een mentaliteitswijziging te bewerkstelligen
bij gitaristen en gitaarbouwers. Als zij steeds vaker gaan zoeken en vragen naar niet-tropisch hout – en
dat promoten als ‘cool’, kwalitatief én ecologisch verantwoord – kan dat alvast een stap zijn in de
goede, milieuvriendelijke, richting.

Leonardo-gitaren

Binnen de Finse en binnen onze eigen school zijn tot dusver meer dan 30 gitaren gemaakt met
niet-gebruikelijke houtsoorten als es, berk, eik, kastanje, plataan, notelaar, robinia en andere.

Al die gitaren zijn uitgebreid gestest, in een poging te bepalen of er klankverschillen zijn tussen gitaren
gemaakt van tropisch respectievelijk niet-tropisch hout, en om na te gaan in hoeverre het uitzicht van
een gitaar – of houtvoorkeuren (en vooroordelen daaromtrent) – een rol spelen in de klankappreciatie.

Er werden verschillende testen uitgevoerd:
-    testen door gitaristen
-    luistertesten (voor een publiek)
-    fysieke testen (uitgevoerd aan de KU Leuven)

Resultaten van het eerste project

Er werd een immense hoeveelheid data verzameld met de hierboven vernoemde testen.
Een volledige analyse hiervan zal pas in november dit jaar klaar zijn en gepubliceerd worden op onze
project-website (www.leonardo-guitar-research.com). Eén conclusie kunnen we alvast trekken:
met niet-tropisch hout kunnen even goed klinkende akoestische gitaren worden gemaakt als met
tropisch hout. Feedback van belangrijke spelers uit de muziekindustrie (zoals Richard Hoover
van het Amerikaanse Santa Cruz Guitars,Dick Boak van C.F. Martin & Co. of Myles Roberts van
Kent Classic Guitars, en reacties van professionele gitaarspelers als Fernando Espi, Jacques Stotzem
en Antonio Forcione – die onze projectgitaren hebben getest, bespeeld en bekeken, wijzen er in ieder
geval op dat gitaren met niet-tropisch hout stilaan als een waardig alternatief worden bekijkt voor
hun ‘tropische’ tegenhangers.

Tweede project

In juli dit jaar heeft de Europese Commissie ons vervolgproject goedgekeurd, onder de vlag van het
nieuwe Erasmus+-programma voor onderwijs en opleiding. Het Leonardo Guitar Research Project zal de
volgende drie jaar voortbouwen op de resultaten van het vorige project, samen met een extra school
(Newark College, Verenigd Koninkrijk) en vier zelfstandige gitaarbouwers: Thomas Holt Andreasen
(Denemarken/Spanje), Lorenzo Frignani (Italië), Rémi Petiteau (Frankrijk) en Chris Larkin (Ierland).

Het uitgebreide team heeft de afgelopen dagen het startschot voor het nieuwe project laten weerklinken
tijdens een kick-off meeting in Ierland. Het nieuwe project heeft vier doelstellingen:

1) Bepalen wat de meest geschikte niet-tropische houtsoorten zijn voor de bouw van akoestische gitaren
   wat betreft bewerkbaarheid en het (eventueel) manipuleren van cosmetische kwalitieten.
2) De uitbreiding van het curriculum van de deelnemende scholen voor instrumentenbouw door de kennis
   van de studenten over niet-tropisch hout te verbeteren én hun milieubewustzijn te verhogen.
3) De uitbouw van een duurzaame bevoorrading van niet-tropisch hout voor gitaarbouwers.
4) De uitbouw van een kennisnetwerk rond niet-tropisch hout in de gitaarbouw

Zoals voor het vorige project, moeten ook nu enkele gitaren worden gebouwd in de drie deelnemende scholen.
Zowel voor de klassieke als voor de steelstringafdeling wordt met één model gewerkt, volgens een paar strikte
voorschriften (om op het einde van het project – begin januari 2017, wanneer de gitaren klaar moeten zijn – alle
instrumenten met elkaar te kunnen vergelijken in een nieuwe testprocedure). Voor een goed begrip: het gebruik
van niet-tropisch hout bij het maken van eender welke gitaar wordt sowieso gestimuleerd, maar voor de gitaren
die in het kader van dit project worden gemaakt, zijn bouwafspraken nodig. Voor vragen hierover kun je terecht
bij je eigen gitaarbouwleraar.
 
Net als in het eerste project organiseren we ook de komende jaren enkele workshops voor cursisten van de
drie deelnemende scholen. De workshops vinden plaats in Finland (maart 2015), Engeland (oktober 2015) en
bij ons (maart 2016) en duren telkens vijf dagen. Van die tijd wordt gebruik gemaakt om intensieve testen en
onderzoek uit te voeren op niet-tropisch hout (in Finland rond afwerkingsproducten, in Engeland rond
de karakteristieken en bewerkbaarheid van het hout) én om (tijdens de workshop in eigen land) meer inzicht
te krijgen op de herkomst van niet-tropisch hout, op de regelgeving rond tropisch hout en op duurzaam
bosbeheer.

Daarnaast bevat het Leonardo Guitar Research Project ook een aantal stages waarvoor ervaren cursisten
zullen worden uitgenodigd om 10 tot 30 dagen mee te lopen en/of mee te werken in het atelier van een
van de zelfstandige gitaarbouwers die aan ons project meewerken (in Ierland, Frankrijk, Italië en Spanje).
Meer details hierover volgen eind dit jaar.

De volgende nieuwsbrief, met een nieuwe stand van zaken van het project, volgt in januari 2015.
Binnenkort – over enkele dagen of weken, als alle resultaten van het vorige project beschikbaar zijn – volgen
enkele (beknopte) lezingen over het eerste én het nieuwe project. We zullen meerdere lezingen houden
op verschillende dagen.

Wie meer wil weten over het project of zich wil engageren voor een of ander onderdeel ervan: aarzel niet
mij iets te laten weten (en voor wie me hierover persoonlijk wil spreken: een lijstje met data waarop
ik aanwezig ben, hangt aan de deur van mijn bureau, net voor de winkeltoog).


Peter De Rop
peter.de.rop@cmbpuurs.be
Coördinator
Leonardo Guitar Research Project
www.leonardo-guitar-research.com


ENGLISH LGRP NEWSLETTER

Leonardo Guitar Research Project
QUARTERLY NEWSLETTER
October 2014


Hello,

Welcome to the first quarterly Newsletter of the new Leonardo Guitar Research Project.
The intent of this Newsletter is to share with you the latest progress on our project.

Background

Many of the finest acoustic guitars used today use exotic tropical woods for the backs, sides, necks and
fretboards. These fine woods are much sought after for their tonal quality and appearance. But the increasing
demand for exotic tropical woods on global markets has led to the destructive and often illegal logging of the
rainforests where these woods are found, with severe consequences for the climate, eco-systems and
indigenous people.

Guitar manufactures and luthiers agree on the vital need to protect forest eco-systems and a number of
initiatives are being worked. However, the environmental focus of leading guitar manufacturers so far has
been on the sustainability and management of forests to ensure a continuing supply of their current tone
woods for the future. Very little has been done to move away from the exotic tropical tone woods commonly
used today. Tropical woods such as rosewood, mahogany and ebony remain the bedrock of high-end acoustic
guitars. The reason for this is that alternative woods just do not cut it for traditionalists. Tonal quality
is inextricably linked in musician’s heads with exotic tropical woods.
This is where the Leonardo Guitar Research Project (LGRP) strives to make a difference.

The LGRP is a non-profit partnership originally (in the past two years) between our own Cmb
(as a  lutherie center), our own lutherie school – run by CVO, the educational partner of Cmb – and the
Ikata Arts and Crafts school from Finland) and two independant luthiers (from France and Holland).
We have been researching the use of sustainable non-tropical woods in making high-end classical and
steel stringed acoustic guitars. The project was funded over the last two years through the European
Commission’s Leonardo Da Vinci program.

By demonstrating that local sustainable non-tropical woods can be used to make acoustic guitars of
outstanding tonal quality and beautiful aesthetics, the Leonardo team hopes to begin to change the way
guitar players, builders and enthusiasts think about them. If guitar players and makers start demanding
local sustainable non-tropical woods and promote them as being ‘cool’, high quality and ‘eco-friendly’,
this will help dampen demand for tropical woods beyond that solely used for guitar production.

Leonardo Guitars

The schools so far have made over 30 guitars using a range of woods not commonly used in guitar
building including ash, birch, oak, chestnut, plane, walnut and many others.

The guitars have been put through a rigorous testing program the objectives of which are:

1) To determine if guitars made from non-tropical woods can be distinguished for sound quality from their
    tropical wood counterparts.
2) To understand the roles played by aesthetics and pre-conception on the sound preference between
    tropical and non-tropical guitars.
The evaluations of the guitars were carried out via different test methods. The testing methodology consisted
of an evaluation by professional musicians, an evaluation by a public audience and several physical evaluations
(at the university of Leuven).

Results of our first project

The amount of data generated by the testing program is immense, the musician and audience testing alone
has generated more than 4.000 individual data comparisons, and the full analysis will only be available in
November, when it will also be published on our project website (www.leonardo-guitar-research.com).
However, we can already share an emerging conclusion, which is that non-tropical woods can be used to
make guitars with outstanding tonal quality fully comparable with tropical wood guitars. Feedback from
music industry insiders, including Richard Hoover (Santa Cruz Guitars), Dick Boak (C.F. Martin & Co.)
Myles Roberts (Kent Classic Guitars) and professional guitar players such as Fernando Espi, Jacques Stotzem
and Antonio Forcione after they have seen, heard and played these guitars during the testings and at the
guitar festivals is that they are clearly a viable alternative even for the most discerning musicians.

Second project

Since August we have secured additional funding for a new project under the European Commission’s
Erasmus+ program to continue the research for the next three years. In so doing we have expanded the team
to include a third school (Newark College, UK) and now have four renowned European luthiers on board:
Thomas Holt Andreasen (Denmark/Spain), Lorenzo Frignani (Italy), Rémi Petiteau (France) and
Chris Larkin (Ireland).

Having secured extended funding from the European Commission, the expanded team started up the new
project during a kick-off meeting in Ireland this September. This project has four deliverables;

1) A determination of the most suitable non-tropical woods for making guitars. This work will cover an
   assessment of the physical and working properties, and the aesthetic responsiveness to finishing of a
   broad range of non-tropical woods.
2) Creation of a sustainable supply base of non-tropical woods for guitar makers.
3) Development of an enhanced educational curriculum that better fits the needs of the profession by
   increasing the technical skill set and environmental awareness of our students.
4) Development of a network for sharing experiences and execution of a comprehensive communications
    plan to ensure broadscale results dissemination.

As in the previous project, we will now build several guitars in the three participating schools.
Both the classic and steel string departments will work with one model each, according to a few strict criteria
(at the end of the project – in January 2017 when the guitars need to be ready, we want to assess the guitars
in a new test procedure).  To be clear, the use of non-tropical timber in making any guitar is always to be
encouraged, but the guitars made in the context of this project need to meet the agreed building criteria.
If you have questions please contact your own guitar building teacher.

As in the first project, we will organize over the coming years a number of workshops for students of the
three participating schools. The workshops will take place in Finland (March 2015), England (October 2015)
and with our own Cmb (in March 2016). Each workshop will last for five days. During that time we will run
intensive testing and research on non-tropical timber (in Finland around finishing techniques, in England
around the characteristics and workability of wood) and gain more insights (during the workshop in our own
country) over the origin of non-tropical timber, the regulations on tropical timber and sustainable forest
management.

In addition we will offer a number of work/study placements where selected students will have the opportunity
to work together with one of our partner luthiers in their workshop for between 10 and 30 days. More details
on these programs will become available at the end of the year.

You can expect the next progress update Newsletter in January. In the meantime, when the results of the first
project are fully available, we will share them with you via a presentation that we will run once a day across a
full week to ensure as many of our people as possible have the opportunity to attend.

If you want to know more about the project or want to take part, then don’t hesitate to let me know, (if you
want to talk with me personally, a list of dates for when I am in the office hangs on my door, just next to
our shop).

Peter De Rop
peter.de.rop@cmbpuurs.be
Co-ordinator
Leonardo Guitar Research Project
www.leonardo-guitar-research.com

 


 

 


 

The law of 8 december 1992 on the protection of privacy gives you the right to verify your personal data in our files. This information will never be published nor sold to a third party. You can alway check your data and modify or delete it by clicking on this link.

 [ Back ]

NL  FR  EN  DE  IT  ES
Laatst aangepast op: 21/10/2014 © Cmb Puurs - Belgium

 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)