Increase font-size  Restore font-size  Decrease font-size  Print

Nieuwsbrief Cmb/LGRP Jan 2015 

Driemaandelijkse nieuwsbrief
Januari 2015

ENGLISH NEWSLETTER, SEE BELOW √ʬ¨‚Ä°

Hallo,

In de eerste plaats wil ik jullie allemaal het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar: dat 2015 een gelukkig en succesvol jaar mag zijn!

Bij deze bezorg ik u graag de tweede nieuwsbrief over ons Leonardo Guitar Research Project (LGRP).

Projectresultaten

De evaluatie van de resultaten van het eerste project (dat liep van september 2012 tot augustus 2014) is klaar. De belangrijkste conclusies zijn de volgende:

1. Uit blinde testen met gitaristen en luisteraars blijkt dat niet-tropische houtsoorten kunnen worden gebruik om even goed klinkende akoestische en klassieke gitaren te maken, in vergelijking met gitaren gebouwd van niet-tropisch hout.
2. Bij de niet blinde tests zien we dat het uitzicht van niet-tropische gitaren, en dan vooral de blekere kleur (voor ruggen, zijkanten, toetsen en kammen), de muzikanten en luisteraars sterk beïnvloedt bij hun oordeel over die gitaren.  Vooroordelen over de te gebruiken houtsoorten spelen daarbij waarschijnlijk een grote rol. De testpersonen beoordelen de niet-tropische gitaren in ieder geval duidelijk negatiever wanneer ze de gitaren zien en weten in welk hout ze gebouwd zijn.

Communicatie

Voor de kerstvakantie werden alle geïnteresseerde cursisten kort geïnformeerd over bovenstaande conclusies van ons eerste Leonardo-project. Een beknopte samenvatting van deze resultaten (en van de gebruikte testmethodologie) is te downloaden op onze projectwebsite (www.leonardo-guitar-research.com). Het gedetailleerd rapport wordt dit trimester opgesteld en gepubliceerd.

De belangrijkste projectresultaten werden ook al bekendgemaakt tijdens enkele lezingen op twee festivals: de Nederlandse Gitaarbouwersmeeting in Barneveld (in oktober 2014) en de Holy Grail Guitar Show in Berlijn (November 2014). De LGRP-lezing en de projectgitaren die er werden tentoongesteld, kregen heel positieve feedback van aanwezige muzikanten, gitaarbouwers en de media. Tijdens de Holy Grail Guitar Show zijn enkele interviews over ons project afgenomen, voor de online gitaarmagazines Laguitare.com en The Guitar Channel (> http://www.leonardo-guitar-research.com/photovideo ). We zijn ook uitgenodigd om een aantal projectgitaren tentoon te stellen op de vermaarde Frankfurter Musikmesse in april 2015  ( > musik.messefrankfurt.com ).
Het Finse gitaarmagazine Riffi publiceerde recent ook nog een artikel over ons project in opvolging van onze aanwezigheid op het Tampere Guitar Festival in juni 2014.

Onderzoek en gitaarbouw

Het bouwen van nieuwe Leonardo-projectgitaren begint dit trimester, in het kader van de lessen. Een selectie van niet-tropische houtsoorten daarvoor zal binnenkort beschikbaar zijn in ons magazijn.

Voor het nieuwe (vervolg)project is ondertussen ook een bouw- en onderzoeksprogramma opgesteld, dat zal worden uitgevoerd binnen de drie scholen die aan het project deelnemen: Cmb/CVO, Ikata (Finland) en Newark College (GB).

Het is de bedoeling om verder onderzoek te doen naar:
1 -  klankvoorkeuren (tropisch versus niet-tropisch)
2 -  de invloed van esthetische eigenschappen op de klankperceptie van gitaren met tropisch en
       niet-tropisch hout
3 -  de invloed van vooroordelen ivm houtsoorten op de klankperceptie
4 -  fysieke eigenschappen, bewerkbaarheid en (de manipulatie van) esthetische eigenschappen
       van niet-tropische houtsoorten.

Zoals voor het vorige project, moeten ook nu enkele gitaren worden gebouwd in de drie deelnemende scholen. Zowel voor de klassieke als voor de steelstringafdeling wordt met één model gewerkt, volgens een paar strikte voorschriften (om op het einde van het project – begin januari 2017, wanneer de gitaren klaar moeten zijn – alle instrumenten met elkaar te kunnen vergelijken in een nieuwe testprocedure). Voor een goed begrip: het gebruik van niet-tropisch hout bij het maken van eender welke gitaar wordt sowieso gestimuleerd, maar voor de gitaren die in het kader van dit project worden gemaakt, zijn bouwafspraken nodig. Voor vragen hierover kun je terecht bij je eigen gitaarbouwleraar.

Wat nog ?

De komende maanden staan o.m. volgende werkzaamheden op het programma:
1 -  het verzekeren van een langetermijn-bevoorrading van voldoende niet-tropische houtsoorten
2 -  de eerste cursistenworkshop van ons nieuw project (in Finland, in maart 2015); een gedetailleerd programma van deze workshop wordt eerstdaags bekendgemaakt, maar kandidaten kunnen zich nu al melden (deadline: 21 januari 2015) bij kristof.meeus@cmbpuurs.be. De workshop vindt plaats van maandag 2 t/m vrijdag 6 maart 2015 (afreis zondag 1 maart, terugkomst zaterdag 7 maart). De transport- en verblijfskosten van de deelnemers worden gedekt door Europese subsidies.

Uitgebreide avondlezing
"ALLES WAT JE WILDE (en niet wilde) WETEN OVER HET LEONARDO PROJECT"

Op woensdagavond 14 januari, vanaf 19u30, houden we een uitgebreide avondlezing over het LGR-project. Martin Michels zal er uitvoerig ingaan op de fysische labotesten die de projectgitaren hebben ondergaan aan de KU Leuven (in het voorjaar van 2014). Jacky Walraet zal de methodes, resultaten en conclusies van de speel- en luistertesten uit de doeken doen. Het wordt een levendige uiteenzetting! Er zijn al heel wat reservaties binnen voor die avond, inschrijven kan nog in het Cmb-magazijn of stuur een mailtje naar info@cmbpuurs.be.


Beste groeten.

Peter De Rop
Coördinator Leonardo Guitar Research Project
peter.de.rop@cmbpuurs.be
 QUARTERLY NEWSLETTER
January 2015

Hello,

First of all I wish you all the best for 2015 and I hope that you have had an enjoyable time over the Christmas vacation. Welcome to this January edition of the LGR Project Newsletter where I want to share with you the good progress we have been making on the project over the last quarter.

First Project Results

We have now completed the evaluation of the results from the first project. The key conclusions are:

1. Blind testing shows that non-tropical woods can be used to make guitars equal in sound acceptance with those made with tropical woods.
2. Under non-blind conditions sound preference shifted in favor of the tropical wood guitars. We may assume that this is due to the visual nature of the non-blind tests, where aesthetic considerations and preconceptions about tonewoods are able to influence sound perception.

These results are consistent across the various testing methods used (pair, group and audience tests).

Results Dissemination

The results and conclusions were shared with Cmb- and CVO-members during a series of lectures in December, and a summary of the results and test methodology is now posted on our Leonardo website for public access. A more detailed ‘scientific’ publication will be compiled during this next quarter.

The results have also been shared publicly during lectures at two guitar festivals, the Dutch ‘Gitaarbouwersmeeting’ in Barneveld in October, and at the Holy Grail Guitar Show in Berlin in November. A number of the guitars were exhibited at these festivals and received excellent feedback from builders and players alike. During the Holy Grail Guitar Show interviews about the project were recorded for publication by the online guitar magazines Laguitare.com and The Guitar Channel. We have also been invited to exhibit some of the guitars at the Frankfurt Musikmesse in April 2015.

The Finnish guitar magazine Riffi also recently published an article on the project following the Tampere Guitar Festival in June.

Guitar Research

The building of the guitars for the second project will begin during this next quarter. A selection of non-tropical woods for the building program has been secured and cut and will shortly be available for purchase in our shop. Following a teacher’s meeting in December we now have an aligned guitar building and research program that will be carried out across the 3 schools: Cmb/CVO, Ikata (Finland) and Newark College (UK).

The guitar building and research program is designed to conduct further research into
1. preferences concerning the sonic and aesthetic qualities of tropical and non-tropical guitars
2. the physical aspects, workability and finishing of non-tropical woods.

As in the previous project, we will now build several guitars in the three participating schools.
Both the classic and steel string departments will work with one model each, according to a few strict criteria (at the end of the project – in January 2017 when the guitars need to be ready, we want to assess the guitars in a new test procedure).  To be clear, the use of non-tropical timber in making any guitar is always to be encouraged, but the guitars made in the context of this project need to meet the agreed building criteria. If you have questions please contact your own guitar building teacher.

Other activities for this coming quarter include initiating the work to develop a longer term sustainable European supply of non-tropical woods for guitar making, a venture which we want to conduct jointly with wood suppliers and forest management experts. We will also run the first workshop of our new project, in Finland in March, where students from the three schools will come together for a focused week of learning and research. Details of this, and also of our work/study placement program (where selected students will have the opportunity to work together with one of our partner luthiers in their workshop for between 10 and 30 days), will be available shortly.

Information Evening (assuming we issue Newsletter ahead of time)

On January 14 we will run an Info Session where you can learn more about the LGR project. In addition to sharing the outcomes of the player and listener tests from our first project, we will also share the results of the physical tests that have been done, including the results from the work done with Leuven University. We promise a lively and fascinating evening together perhaps with a surprise or two.
Mail info@cmbpuurs.be. for your reservation.


Peter De Rop
peter.de.rop@cmbpuurs.be
Co-ordinator
Leonardo Guitar Research Project

 

 


U ontvangt dit bericht omdat u ingeschreven bent op onze nieuwsbrief lijst. Wenst U verder geen Cmb-nieuws meer te ontvangen, klik dan hier, en verstuur het automatisch aangemaakte bericht. Dank U.
[ Back ]

NL  FR  EN  DE  IT  ES
Laatst aangepast op: 03/03/2015 © Cmb Puurs - Belgium

 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)