Hommel

Muziek voor iedereen


Voor het 40-jarig bestaan werd er een onderzoeksproject opgezet rond een instrument dat door mensen met fysieke beperkingen kan bespeeld worden. Concreet wordt een prototype gemaakt van het traditionele volksmuziekinstrument ‘hommel’ waarbij met eenvoudige bewegingen van een hefboomsysteem verschillende akkoorden kunnen gevormd worden.