School

Opleiding muziekinstrumentenbouw


Het Cmb huisvest en ondersteunt de opleiding muziekinstrumentenbouw van zijn onderwijspartner CVO - Rivierenland (Centrum voor Volwassenenonderwijs).


Door de kwaliteit van de opleiding en de veelheid aan instrumenten die worden aangeboden bekleedt ons centrum een unieke positie binnen Europa.


De lesgevers zijn allen professionele bouwers met een eigen praktijk. Ze brengen hun kennis en ervaring mee naar de ateliers en de werkbank van iedere cursist. Heel het gamma strijkinstrumenten, historische klavieren, gitaren en luiten komen aan bod.


Onze ateliers worden bevolkt door een zeer heterogene groep cursisten met een mix aan leeftijden, nationaliteiten, achtergronden, en allen met dezelfde passie... instrumenten tot leven brengen.Modulair systeem

Cursisten kunnen een keuze maken uit een breed aanbod van modules en zo een eigen leertraject uitstippelen.

Na elke module heb je weer nieuwe keuzemogelijkheden en kan je binnen dezelfde afdeling doorstromen of een module van een andere afdeling kiezen. Ook het aantal lesdagen per week kan je zelf bepalen. De meeste cursisten opteren voor één module en dus één lesdag per week. Er zijn echter ook andere formules mogelijk: ‘versnelde modules’ en ‘meerdere modules’ en ook combinaties ervan.


• Eén module : je komt één vaste dag per week en je kan dus de module van jouw keuze op één jaar afwerken. Je bouwt dan in principe één instrument. Na dat eerste jaar kan je verder in de volgende module van dezelfde afdeling (of maak je een keuze uit modules van andere afdelingen).


Voorbeeld: je kiest voor klassieke gitaar op dinsdag. Na het eerste jaar behaal je het deelcertificaat 'basistechnieken tokkelinstrumentenbouw'. Daarna kan je één na één de drie modules klassieke gitaarvolgen en zo na vier jaar het deelcertificaat 'klassieke gitaarbouw' behalen.


• Versnelde modules : je kan je meerdere dagen per week vrijmaken en wil binnen dezelfde afdeling snel doorstromen.


Voorbeeld: je kiest voor vier dagen steel-string gitaar per week en je komt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Je zal dus op één jaar vier modules kunnen afwerken binnen dezelfde afdeling. Je volgt eerst de module basistechnieken en daarna één na één de drie modules ‘steel-string gitaarbouw’.


Opmerking: om administratieve redenen zijn de opties in deze formule beperkt tot 2 of 4 dagen per week (3 of 5 kan niet). Ook de keuzemogelijkheden zijn beperkt omdat niet alle modules op alle dagen worden aangeboden.


• Meerdere modules : je kan je meerdere dagen per week vrijmaken en wil modules volgen in verschillende afdelingen.


Voorbeeld: je kiest voor vioolbouw op dinsdag en klassieke gitaar op woensdag. Na één jaar kan je voor beide afdelingen een eerste deelcertificaat behalen. Daarna kan je de volgende modules van deze afdelingen kiezen.

Je kan de optie ‘meerdere modules’ ook combineren met ‘versnelde modules’: je zou dus ook bijvoorbeeld een dinsdag vioolbouw kunnen combineren met klassieke gitaar op woensdag én zaterdag.

Copyright © Cmb Puurs 2019 - All Rights Reserved