S'enrégistrer

S'enrégistrer

 

De beschikbare accomodatie om cursisten te huisvesten is helaas beperkt.

De vraag is veel groter dan het aanbod. Hierdoor kan er per schooljaar slechts een klein procent van de kandidaat-cursisten starten. Daarom werken we met een aanmeldingslijst.

Mensen die de opleiding willen volgen en ingetekend hebben op de aanmeldingslijst krijgen bericht (op het einde van een schooljaar) of er voor hen al dan niet plaats zal zijn in het daarop volgende schooljaar.

 

Regelmatig krijgen we vragen als:

- Zal ik erbij zijn volgend schooljaar ?

- De hoeveelste sta ik op de wachtlijst ?

- Wanneer krijg ik nieuws ?

- In welk schooljaar kan ik dan beginnen ?

   enz...

 

Het is voor ons zeer moeilijk, zelfs onmogelijk om deze vragen te beantwoorden en een betrouwbare prognose te geven. Cursisten die reeds les volgen hebben immers voorrang, en we weten pas op het einde van een schooljaar of deze mensen al dan niet geslaagd zijn en of ze terugkomen voor het daaropvolgend schooljaar...

We weten ook niet of mensen die uitgenodigd worden om zich in te schrijven ( omdat er voor hen plaats vrijkomt ), zich ook effectief zullen inschrijven ?

Sommigen hebben ondertussen andere plannen of zijn niet meer in de mogelijkheid van... , enz.

We weten dus niet hoe snel of hoe traag iemand naar boven op de lijst zal schuiven. We doen ons uiterste best om de aanvragen zo vlot mogelijk te verwerken.

Desondanks moeten sommigen één tot meerdere jaren wachten alvorens te kunnen starten.

Onze excuses daarvoor en bedankt voor uw geduld... !

Copyright © Cmb Puurs 2019 - All Rights Reserved