Wie we zijn

Wie we zijn

Het Cmb


DOEL van de vereniging

De vzw Centrum voor muziekinstrumentenbouw (Cmb) is een opleidings- documentatie- en ontmoetingscentrum dat tot doel heeft de kennis en de rijkdom van het ambacht instrumentenbouw te verspreiden en bevorderen.
Volledige tekst uit de statuten onderaan deze pagina.


Verwezenlijking 

De realisatie van deze doelstelling steunt concreet op twee pijlers :

1. Het ondersteunen en huisvesten van de opleiding muziekinstrumentenbouw van onze onderwijspartner CVO-Antwerpen (Centrum voor Volwassenenonderwijs).

2. Het organiseren van een extra aanbod van activiteiten i.v.m. instrumentenbouw zoals workshops, lezingen, opendeurdagen, ontmoetingen met muzikanten, symposia. 


De unieke en vruchtbare symbiose tussen deze pijlers maakt het mogelijk mensen op te leiden tot professionele instrumentenbouwers en biedt daarnaast ook de gelegenheid tot kennismaking of bijscholing voor zowel beginnende als gevorderde bouwers.


Ex-cursisten en Cmb/CVO-cursisten die lid zijn van de vereniging kunnen daarenboven beroep doen op :

• een informatie- en documentatiecentrum met vakliteratuur en bouwplannen

• een magazijn/winkel voor de aankoop van klankhout en specifieke materialen


Door de grote diversiteit aan instrumenten en het kwalitatief hoogstaand aanbod heeft ons centrum een stevige internationale faam verworven. Wekelijks komen mensen uit Vlaanderen, Wallonië en Nederland naar het Cmb om de opleiding of de activiteiten te volgen. Cursisten uit o.a. Frankrijk vestigen zich tijdelijk in België om – dankzij de mogelijkheden van het modulair systeem – voltijds les te volgen.


Het Cmb geniet tevens groeiende internationale erkenning door de enthousiaste deelname van professionele bouwers en experts uit binnen- en buitenland aan onze symposia (en festivals) i.v.m. muziekinstrumentenbouw.

Uit de statuten:

Art. 4

De vereniging heeft als belangeloos doel:

• het bevorderen van muziekinstrumentenbouw,

• het verspreiden van de kennis van bouwtechnische en historische aspecten van verschillende  

  instrumententypes.

• het stimuleren van interesse voor het ambacht.


De vereniging wil dit immaterieel cultureel erfgoed doen voortleven en onder de aandacht brengen van een ruim publiek en wil bovendien innovatie bevorderen en moderne technologieën in het ambacht integreren. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar het ecologisch verantwoord gebruik van duurzame materialen en bouwtechnieken. De vereniging wil zowel binnen als buiten de EU een internationaal expertise- en onderzoekscentrum zijn en heeft als betrachting de uitwisseling van kennis en ervaring tussen organisaties en personen met een gelijkaardig doel te stimuleren en te ondersteunen. 

Voor de verwezenlijking van dit belangeloos doel heeft zij onder meer de volgende activiteiten tot voorwerp:

• Het organiseren van workshops, lezingen, gespecialiseerde cursussen, symposia, ontmoetingen  

  tussen instrumentenbouwers en muzikanten, tentoonstellingen, info-momenten en opendeurdagen.

• Het ter beschikking stellen vakliteratuur en bouwplannen in een informatiecentrum en van  

  materialen, klankhout en gespecialiseerde gereedschappen in een shop/magazijn.

• Het ondersteunen en faciliteren van cursussen en opleidingen ‘muziekinstrumentenbouw' door    

  partners. 

PDF statuten (download)