Ateliers

De Ateliers

 

De opleidingen worden gegeven in verschillende ateliers waar per instrument alle niveaus gemengd zitten.

Cursisten worden individueel gevolgd.

 

Gitaarbouw /Steel-string, elektrische, en archtop gitaren

De opties in het atelier steel-string gitaar zijn zeer uitgebreid: akoestische flattop- en archtop jazz- gitaren, solid-bodygitaren en bassen, resonatorgitaren, mandolines, akoestische basgitaren, elektrische contrabassen...de mogelijkheden zijn haast onbeperkt.

In  de start- of basismodule bouwen we als vingeroefening een kleine rugzakgitaar. Nadien verkennen we verder het terrein via de studie en het nabouwen van traditionele modellen zoals Martin #1, Telecaster, Les Paul … De aandacht zal daarbij eerst uitgaan naar het bouwen van goed functionerende en optimaal bespeelbare instrumenten, later komen ook ornamentering en verfijnde afwerkingstechnieken aan bod.  Gevorderde cursisten krijgen in de loop van de opleiding steeds meer keuzemogelijkheden en zullen zich uiteindelijk kunnen wagen aan de realisatie van eigen ontwerpen.

LERAARS  steel-string gitaarbouw :  Ralph Bonte / Toon Dockx / Wouter Mattelin

 


Gitaarbouw /Klassieke gitaar

We beginnen in het eerste jaar met een basismodule, waarin we een rugzakgitaar maken.  In het atelier voor klassieke gitaar werken  we volgens de Spaanse gitaarbouwtraditie. De typische bebalkingspatronen en montagetechnieken, het gebruik van huidenlijm en beenderlijm, het samenstellen van rozetten en het afwerken met schellakpolitoer zijn immers nog steeds de standaard in de klassieke gitaarbouw. Na de module basistechnieken starten we met een Torresmodel. Daarbij gaat onze aandacht op de eerste plaats naar de constructiemethoden. In de volgende modules leggen we ons verder toe op esthetische afwerking en kunnen ook flamencogitaren, 19de-eeuwse romantische gitaren en moderne gitaarconstructies aan bod komen. 

LERAARS klassieke gitaarbouw :  Karel Dedain / Toon Lauwers / Kristof Meeus / Johan Sarens

                                                                                video; Karel Dedain

 


Luitbouw

De opleiding luitbouw start je met het bouwen van een 4-korige renaissancegitaar. Met dit volwaardige
instrument verwerf je niet alleen inzicht in de bouwmethodiek, je krijgt ook een degelijke basiskennis
fijne houtbewerking mee en je leert veilig om te gaan met de diverse handgereedschappen en
machines.
Daarna staat een 7-korige renaissanceluit op het programma. Het maken van de mal, de opbouw van
de schelp, het snijden van de rozet… aan elk onderdeel van de luit wordt bijzondere aandacht
geschonken, zodat je op het einde van de module fier kan zijn op een mooi ogend en knap klinkend
instrument!
In de volgende modules kunnen andere luittypes gebouwd worden, zoals een middeleeuwse luit,
theorbe of barokluit. Ook andere historische tokkelinstrumenten zijn mogelijk: de vihuela de mano, de
barokgitaar… Hoe verder je vordert in de luitbouw, hoe geavanceerder de toegepaste technieken
worden. Zo maken bijvoorbeeld verfijnd fineerwerk, inlegwerk in been of parelmoer en houtsnijwerk
meer en meer deel uit van het bouwproces.
LERAARS luitbouw: Erwin Verdonck / Sandra Van der Jeught
 


 


Vioolbouw

In het vioolatelier start de cursist met de bouw van een trapviool, een instrument met vereenvoudigde klankkast en hals. Daarna bouwen we een viool naar een origineel van A. Stradivarius. In de volgende modules kan een keuze gemaakt worden uit viool, altviool, cello of contrabas. Traditionele houtbewerkingstechnieken staan voorop in de opleiding: vurenhout, esdoorn en ebbenhout worden met schaaf, beitel en schraapstaal bewerkt en verlijmd met warme lijm. Het vormen van boven- en rugbladen, het snijden van F-gaten en krul en het buigen van hout zijn slechts enkele van de boeiende technieken die een perfecte beheersing van gereedschap en materiaal vereisen. 

LERAARS vioolbouw :  Guy Buyse / Tom Van MoerbekeGambabouw

Wie kiest voor viola da gamba zal eerst de basistechnieken leren tijdens het bouwen van de vedel, een eenvoudig middeleeuws strijkinstrument. Daarna starten we met de bouw van een discantgamba naar een model van P. Rombouts (Amsterdam 1708). Later kunnen grotere en complexe instrumenten gebouwd worden waarbij we putten uit de rijke traditie van gambabouwers uit eigen en de ons omringende landen.  Ook andere met de gamba verwante instrumenten staan op het repertoire : bariton, viola d’amore, lyra viol, violone. Specifieke technieken die in de gambaopleiding aan bod komen zijn het sculpteren van een kopje of een doorstoken krul, fineren van de toets, maken en afregelen van de kam, vormgeven van de welving van het bovenblad door uitsteken of buigen, verfijnde inleg- en decoratietechnieken, gebruik van olielak, het draaien van stempinnen

LERAAR gambabouw :  Elke Verheye

 Bouw van Historische klavieren

In de afdeling historische klavierinstrumenten worden eerst specifieke technieken aangeleerd via de bouw van een ‘eenvoudig’ klavier zoals spinet, klavecimbel, virginaal of clavichord. Bronnenonderzoek, museumbezoek, lezen van bouwplannen en de bespreking van bouwtechnische aspecten vormen de basis om te komen tot het bouwen van een volgend klavier, zoals een klavecimbel, maar ook orgel en pianoforte behoren tot de mogelijkheden!  De keuze van het te bouwen instrument gebeurt in nauw overleg met de leerkrachten.  Hier wordt een keuze gemaakt uit de modellen van onze rijke West- Europese bouwcultuur. Naarmate het project vordert, komen het afregelen van de mechanieken en de intonatie aan bod.  Hierbij besteden we ook veel aandacht aan de ontwikkeling van het muzikaal gehoor. Tenslotte wordt er nog een laatste hand gelegd aan de afwerking van het sierlijke meube

LERAARS historische klavierbouw :  Peter Theys/ Stijn Dekoninck


 


 
Reparatietechnieken

Het CVO/Cmb organiseert binnen de opleiding een eindmodule REPARATIETECHNIEKEN voor
gevorderde en/of afgestudeerde (ex)cursisten. Deze module wordt elk jaar afwisselend ingericht voor
tokkelinstrumenten en voor strijkinstrumenten.
Het cursusprogramma bevat technieken van toepassing op heel het veld van afwisselend de
strijkinstrumenten (viool, cello, viola da gamba) en de tokkelinstrumenten (klassieke gitaar, steelstring
gitaar, elektrische gitaar en luit).
Een greep uit het aanbod: reinigen instrument, herstellen van barsten, plaasterafdrukken, doublages,
stapelpatches, herfretten, intonatie en afstelling, elektronica, lakretouches, constructiegebreken en
lijmverbindingen, speelcomfort, enz.… Deze items zullen op een theoretische, een demonstratieve en
een praktijkgerichte wijze benaderd worden.

LERAARS
- reparatietechnieken strijkinstrumenten: Els Beckers
- reparatietechnieken tokkelinstrumenten: Els Beckers, Dirk De Hertogh en Kristof Meeus


De module REPARATIETECHNIEKEN bestaat uit 120 lestijden gespreid over 15 zaterdagen (8
lestijden per dag). Een cursusdag begint om 10u en eindigt om 17u10.

 

Leertrajecten

 

De cursus REPARATIETECHNIEKEN/TOKKEL is enkel toegankelijk nadat cursisten geslaagd zijn in minstens één volledig leertraject Tokkelinstrumentenbouw (hetzij het traject Klassiek, Steelstring, Archtop of Luit).

 

De cursus REPARATIETECHNIEKEN/STRIJK is enkel toegankelijk nadat cursisten geslaagd zijn in minstens één volledig leertraject Strijkinstrumentenbouw (hetzij het traject Viool, Gamba of Historische Strijkinstrumentenbouw).

 

Certificaat reparatietechnieken

•Slagen in de cursus REPARATIETECHNIEKEN/TOKKEL geeft het eindcertificaat  

  Tokkelinstrumentenbouwer/hersteller.

•Slagen in de cursus REPARATIETECHNIEKEN/STRIJK geeft het eindcertificaat

  Strijkinstrumentenbouwer/hersteller


Meer info,  mail naar cursisten@cmbpuurs.be